Saturday, May 23, 2009

Peraturan pengambilan, naik pangkat, persaraan dll


PERATURAN PENGAMBILAN DAN PERLANTIKAN
* Jawatan untuk warganegara sahaja
* Pengambilan bukan warganegara dengan syarat-syarat berikut;

a) Tiada calon warganegara yang layak
b) Dengan kebenaran khas kerajaan secara kontrak atau sementara dalam tempoh masa yang terhad

* Pengambilan boleh dipertimbangkan daripada;
a) Permohonan dari bekas pegawai yang berhenti dengan kebenaran khas Suruhanjaya
b) Bekas pegawai yang ditamatkan jawatan kerana tidak lulus peperiksaan atau sebab dasar mengurangkan kakitangan dalam masa dahulu
c) Pegawai kerajaan yang sedang berkhidmat dalam skim perkhidmatan yang lain
d) Syarat umur ditentukan mengikut kalendar Gregory
e) Semua jawatan kosong dalam Kumpulan Pengurus dan Ikhtisas, Kumpulan Kerja dan Separa Ikhtisas, serta Kumpulan Perkeranian dan Teknik dikehendaki diiklankan oleh Suruhanjaya sekurang-kurangnya dalam sebuah surat khabar
f) Jawatan yang hendak diisi oleh pegawai yang sedang berkhidmat, iklan boleh diedarkan secara Surat Pekeliling kepada jabatan-jabatan yang berkenaan
g) Jawatan dalam Kumpulan Rendah dan Buruh Kasar, Iklan boleh dipamerkan di papan kenyataan jabatan disamping salinannya dikirim kepada Pejabat Pekerjaan yang berdekatan, Kementerian Belia dan Sukan dan Kementerian Pertahanan
h) Pegawai yang boleh disahkan dalam jawatan asalnya tetapi gagal mendapat pengesahan dalam jawatan baru, boleh dipertimbangkan menerimanya balik jawatan asalnya dengan syarat tertentu
i) Pegawai kontrak yang ingin sambung kontraknya boleh dipertimbangkan jika perkhidmatan nya masih diperlukan
j) Pegawai boleh ditukarkan mengikut syarat-syarat pertukaran
k) Pegawai dipinjam harus mengikut syarat khas

PROSES URUSAN PENGAMBILAN DAN PERLANTIKAN
- Ketua Jabatan kemukakan jumlah kekosongan jawatan kepada Suruhanjaya
- Setelah lulus, Ketua Jabatan sediakan iklan untuk disiarkan dalam Surat Khabar/Pekeliling
- Pengurusan pilih calon yang layak melalui ujian bertulis / temuduga
- Suruhanjaya sampaikan tawaran jawatan kepada calon yang berjaya bersama Skim Perkhidmatan dan syarat-syarat yang berkenaan
- Ketua Jabatan hantar surat Penerima Jawatan berserta dengan Sijil Akuan Doktor dan Surat Sumpah Calon serta tarikh pegawai itu melaporkan diri untuk bertugas

TEMPOH PERCUBAAN DAN PENGESAHAN DALAM JAWATAN
* Seseorang pegawai yang dilantik dalam perkhidmatan biasanya dikenakan tempoh percubaan dan hanya boleh disahkan dalam jawatannya selepas tempoh percubaan
* Tempoh percubaan boleh dilanjutkan atas pertimbangan Suruhanjaya Perlanjutan Tempoh Percubaan
* Pengesahan jawatan adalah dilakukan mengikut suatu sistem tertentu

PROSES PENGURUSAN PERJAWATAN DAN PENGESAHAN JAWATAN GURU DALAM SEKOLAH
1. Urusan pengagihkan lulusan Diploma Pendidikan dari Maktab Perguruan / Universiti ke sekolah
2. Lulusan Diploma Pendidikan ditempatkan di sekolah sebagai guru sandaran melalui Jabatan Pelajaran Negeri / Pejabat Pelajaran Daerah
3. Guru sandaran dipanggil menghadiri temuduga selepas mengikut prosedur permohonan jawatan yang diiklankan
4. Jika berjaya, guru sandaran dilantik sebagai Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (siswazah / Lepasan Diploma) dalam percubaan
5. Guru menghadiri kursus induksi dengan sokongan Pengetua / Guru Besar
6. Surat dan dokumen-dokumen dihantar ke Kementerian Pelajaran melalui Jabatan Pelajaran Negeri untuk permohonan pengesahan jawatan
7. Surat perlantikan dan pengesahan diuruskan dan dihantar kepada guru dari Kementerian Pelajaran dengan persetujuan pihak JPA melalui Jabatan Pelajaran Negeri

PENAMATAN KERJA
* Pegawai perkhidmatan boleh ditamatkan kerja dengan sebab-sebab berikut;
a) Memberi kenyataan kesihatan dan sumpah palsu
b) Gagal disahkan dalam jawatan selepas tempoh percubaan
c) Melanggar syarat-syarat perkhidmatan
* Notis menamatkan kerja satu bulan diberi kepada pegawai sementara / bukan berpencen jika berkhidmat kurang 1 tahun dan 3 bulan jika berkhidmat lebih daripada 1 tahun
* Kerajaan boleh menamatkan perkhidmatan pegawai tersebut dengan serta merta tanpa diberi sebab dengan membayar sebulan gaji kepadanya
* Pegawai yang telah disahkan dalam jawatan dan ingin meletakkan jawatan hendaklah memberi notis berhenti kerja sebulan terlebih dahulu atau membayar sebulan gaji pengganti notis
* Notis berhenti kerja bagi pegawai kontrak hendaklah mengikutm syarat-syarat dalam kontrak
* Pegawai yang ada ikatan dengan kerajaan dikehendaki menyelesaikan segala urusan ikatannya sebelum notis berhenti kerja diluluskan

PERSARAAN
* Berikut menyatakan umur-umur bersara pilihan dan wajib bagi pegawai kerajaan;
Lelaki - 40 tahun (bersara pilihan) - 58 tahun (bersara wajib)
Perempuan - 40 tahun (bersara pilihan) - 58 tahun (bersara wajib)
* seseorang pegawai perempuan yang berkahwin dan telah disahkan dalam jawatan boleh disarankan bersara bila-bila masa jika didapati mengganggu kecekapannya dalam tugas yang dijalankan

PERATURAN URUSAN PERSARAAN WAJIB / PILIHAN
* Permohonan harus dibuat dalam masa 12 bulan lebih awal
* Permohonan guru hendaklah dapat borang permohonan daripada JPN
* Borang permohonan hendaklah diisi dengan lengkap dengan sokongan Ketua Jabatan
* Salinan-salinan dokumen yang hendak disertakan ialah surat beranak bagi anak-anak di bawah umur 21 tahun, gambar pasport pegawai, sijil nikah, sijil KWSP, cukai pendapatan, KP pesara isteri / suami, pinjaman perumahan / kenderaan dan nombor akaun bank

.

No comments:

Post a Comment